Vestibulær rehabilitering

Vestibulær rehabilitering


Pasienter med sykdommer eller plager i balanseorganet opplever ofte svimmelhet, synsforstyrrelser og/eller balanseproblemer. Andre vanlige symptomer ved sykdom i balanseorganet er kvalme og oppkast, redusert evne til å holde fokus og å konsentrere seg. Trøtthet eller lite overskudd er også vanlig hos personer med langvarig svimmelhet. Mange av disse plagene kan ofte reduseres ved hjelp av vestibulær rehabilitering. Pasienter som er plaget med svimmelhet unngår ofte bevegelser som utløser eller forverrer symptomene. Dette kan føre til en stillesittende livsstil og resultere i redusert utholdenhet, styrke og bevegelighet.  Vestibulær rehabilitering er også en effektiv måte å redusere eller forebygge disse symptomer.

Vestibulær rehabilitering er en øvelsesbasert, aktiv behandlingsform som er laget for å minske svimmelhet og ustøhet, samtidig med å forbedre evnen til å fokusere og forbedre den generelle fysiske kapasiteten.


Hjernen vår er bygget opp slik at den oftest klarer å kompensere for den reduserte funksjonen. Den kan øke evnen til å bruke andre sanser, som motsatt sides balanseorgan, synet eller sanseceller i muskulatur, ledd og hud. Denne kompenseringen skjer ofte uten spesifikke øvelser, men for noen vil det være nødvendig med vestibulær rehabilitering.


Målet med vestibulær rehabilitering er å bruke problemorientert tilnærming for å framskynde kompensering. Dette oppnås ved å gi individuelt tilpassede øvelser ut ifra den enkeltes problemstilling. Det er derfor viktig med en grundig klinisk undersøkelse for å kartlegge evt. vestibulær sykdom og hvilke utfordringer den rammede har. 


Tilvenning/ habitueringsøvelser

Tilvenning, eller habitueringsøvelser, benyttes hos pasienter med svimmelhet ved bevegelse eller synsinntrykk. De anbefales spesielt for de som forteller om økt svimmelhet når de er i bevegelse eller gjør raske hodebevegelser. Slike øvelser passer også for de som opplever økt svimmelhet ved komplekse synsinntrykk.

Tilvenningen skjer gjennom gjentatt eksponering av de bevegelser eller synsinntrykk som utløser svimmelheten. Over tid kan intensiteten av svimmelheten avta fordi hjernen lærer seg å ignorere de unormale signalene som er årsak til svimmelheten.


Fokusering/blikkstabilisering

Fokuseringsøvelser, eller blikkstabilisering, brukes for å øke kontrollen på øyebevegelser. Øvelsene er egnet for de som har problemer med å se klart, særlig når de selv er i bevegelse. En vanlig beskrivelse kan være opplevelse av at omgivelsene beveger seg, eller vanskeligheter med å finne fokus etter hodebevegelse. Det finnes mange ulike øvelser for øye – hode – koordinasjon som brukes til å fremme stabilitet i blikket.


Balansetrening

Balansetrening brukes til å forbedre kroppens stabilitet sånn at daglige aktiviteter, arbeid og fritid kan utføres på en trygg måte. Øvelsene tilpasses den enkelt pasients spesifikke behov. Balansetreningen skal være utfordrende, men alltid utføres i trygge omgivelser slik at man unngå fall.

Målet med balanseøvelsene er i første omgang å minske fallrisiko og øke evnen til å takle hverdagens utfordringer. Ut ifra hvor god balanse den enkelte hadde tidligere, tilpasses øvelsene slik at vedkommende etter hvert kan gjenoppta de aktivitetene hun/han liker. Det kan i starten være utfordrende å gå i ulendt terreng eller å gå i mørke, målet med balanseøvelser er å redusere ubehag i disse situasjonene over tid. Noen kan ha nytte av staver i en periode. Balansetreningen kan gjøre det lettere å stå, gå, snu seg, bøye seg, strekke seg og gjennomføre andre dagligdagse aktiviteter. Det er også mulig å trene seg opp til å kunne løpe og mestre andre utfordrende aktiviteter/ treningsformer.


Innholdet er inspirert fra tekst om vestibulær rehabilitering skrevet her: 

https://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-vestibulere-sykdommer/vestibuler-rehabilitering 


Følg linken for å lese mer.